Medisch kenniscentrum AKB

Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat biedt huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, verzekeringsartsen, arbo-adviseurs en paramedici wetenschappelijk onderbouwde kennis over arbeidsrelevante aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Het Kenniscentrum AKB maakt deel uit van het Erasmus MC te Rotterdam.

Kennisnetwerk Gezondheid en Arbeid
Het Kenniscentrum AKB vormt samen met de drie andere Kenniscentra voor arbeidsrelevante aandoeningen, het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en de regionale Medwerk centra het Kennisnetwerk Gezondheid en Arbeid.

Deze website is gerealiseerd dankzij een gift van de volgende instanties:

www.Llowlab.nl
Privatescan Bodyscan
HogerInGoogle.nu