Werkaanpassingen bij rugklachten leiden tot sneller herstel en kostenbesparing voor het bedrijf. Dit concluderen Ivan Steenstra en Han Anema in hun promotieonderzoek aan het VUmc, dat in samenwerking met TNO is uitgevoerd. In het onderzoek wordt de Nederlandse variant van een in Canada ontwikkeld programma om werknemers die verzuimen door rugklachten weer snel aan het werk te krijgen geëvalueerd. Een Lees meer

Schouderklachten komen vaak terug. Dit is in tegenstelling tot het acute, kortdurende karakter dat vaak aan deze klachten wordt toegeschreven. Er is behoefte aan eenduidige methoden om de diagnose van schouderklachten te stellen en het verloop te volgen. Dit concludeert Jolanda Luime in haar proefschrift Shoulder complaints, The occurrence, course and diagnosis, waarop ze op Lees meer