Werkaanpassingen bij rugklachten leveren bedrijfsleven grote besparingen

Werkaanpassingen bij rugklachten leiden tot sneller herstel en kostenbesparing voor het bedrijf. Dit concluderen Ivan Steenstra en Han Anema in hun promotieonderzoek aan het VUmc, dat in samenwerking met TNO is uitgevoerd. In het onderzoek wordt de Nederlandse variant van een in Canada ontwikkeld programma om werknemers die verzuimen door rugklachten weer snel aan het werk te krijgen geëvalueerd. Een jaar na de interventie is 91% van de werknemers met werkaanpassingen weer aan het werk, terwijl dit in de groep met de gebruikelijke begeleiding 83% was. Zij verzuimden bovendien gemiddeld 27 dagen korter dan de groep die het programma niet had gevolgd.

De interventie bestaat uit het aanpassen van het werk in overleg met alle betrokkenen (werknemer, leidinggevende en arbo-adviseurs) na 2 tot 6 weken verzuim. Het doel van de werkaanpassingen is om belemmeringen voor werkhervatting weg te nemen. Indien dit niet leidt tot hervatten van het werk, volgt na 8 tot 10 weken verzuim, een uitgebreid oefenprogramma gericht op herstel van functioneren en niet op pijnbestrijding. Om dit programma te evalueren zijn 196 werknemers in twee groepen verdeeld: een groep die gebruikelijke zorg krijgt, en een groep die hiernaast werkaanpassingen krijgt. De werknemers die na 8 weken nog steeds verzuimden van het werk als gevolg van hun klachten, zijn weer in twee groepen verdeeld: in een groep die een oefenprogramma krijgt en een groep die de gebruikelijke zorg ontvangt.

De resultaten laten zien dat de werkaanpassingen, waarin de werknemer zelf ook een stem heeft, bij werknemers met rugklachten leiden tot een snellere werkhervatting. Een jaar na de interventie is 91% van de werknemers met werkaanpassingen weer aan het werk, terwijl dit in de groep met de gebruikelijke begeleiding 83% was. De groep met werkaanpassingen hervat het werk na gemiddeld 77 dagen, de groep met de gebruikelijke begeleiding na gemiddeld 104 dagen verzuim: een verschil van 27 dagen. Het oefenprogramma voor mensen die na 8 tot 10 weken nog verzuimden droeg niet bij aan een snellere werkhervatting. De kosten van de werkaanpassingen bedragen €19 voor één dag sneller hervatten van het werk. Een gemiddelde verzuim reductie van 27 dagen is voor bedrijven met relatief geringe kosten te bereiken. Als dit programma voor werkaanpassingen op grote schaal in Nederland wordt ingevoerd dan levert dit de maatschappij en het bedrijfsleven per saldo zeer aanzienlijke besparingen op.

Op grond van deze resultaten wordt aanbevolen bij werknemers die verzuimen met rugklachten, na 2-6 weken het werk in overleg met alle betrokkenen aan te passen om een snelle werkhervatting te bevorderen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn