Tillen kan erg belastend zijn voor uw rug

Hebt u een beroep waarbij u vaak iets moet tillen? Dan is de kans zeer groot dat u op een gegeven moment last krijgt van rugklachten. Veel mensen hebben namelijk een volkomen verkeerde houding als zij iets optillen, waardoor zij hun rug op een verkeerde manier belasten. Het ontstaan van dergelijke klachten heeft nog niet eens zo zeer te maken met wat u moet tillen, alhoewel het natuurlijk wel meespeelt of het gaat om zeer zware dingen of juist lichte, net zoals het meespeelt of het gaat om grote of juist kleine objecten. Maar belangrijker dan formaat en gewicht is bij het tillen de tilhouding. Pakt u iets op de verkeerde manier op van de grond, dan is de kans zeer groot dat u spontaan te maken krijgt met rugklachten of dat deze zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u werkt in de bouw en met regelmaat dingen op moet tillen of moet verplaatsen. Dit is fysiek natuurlijk erg zwaar en het zal niemand verbazen dat dit tot problemen kan leiden. Er zijn echter ook beroepen waar hier minder bij stil wordt gestaan, maar waarbij net zo goed risico gelopen wordt. U kunt dan denken aan beroepen in de zorg. Niet alleen verpleegsters moeten bijvoorbeeld vaak tilbewegingen maken, maar dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die werken in de kinderopvang. Die kleintjes vragen vaak om aandacht en u tilt dan al snel even een van de kindjes op. Daarnaast bent u natuurlijk ook een groot deel van de dag bezig met opruimen en spullen oprapen van de vloer. Het gaat daarbij dan wel niet om zeer zware dingen tillen, maar ook deze herhaalde beweging kan uiteindelijk voor verschillende problemen gaan zorgen.

Goed tillen is belangrijk

Tilt u vaak op een verkeerde manier, dan kunt u zoals gezegd erg last krijgen van uw rug. Dit voorkomt u natuurlijk graag door voor een goede manier van tillen te kiezen. Dit kan u in een speciale training aangeleerd worden. Waarom is het nu belangrijk om voor een dergelijke training te kiezen? Vanuit het oogpunt van de werknemers is dit natuurlijk van belang omdat zij graag hun lichaam gezond willen houden. Ook in hun vrije tijd kunnen zij immers de gevolgen ondervinden van het verkeerde tillen wat zij gedurende de dag doen en dat is zeker geen pretje. Het kan een belemmering vormen in hun leven, bijvoorbeeld op het gebied van sporten. Worden de klachten door het tillen te erg, dan kan het zelfs zijn dat men in de ziektewet beland of helemaal afgekeurd wordt. Dit leidt in de meeste gevallen tot een daling van de inkomsten en daar wordt natuurlijk niemand blij van. Ook voor bedrijven is het raadzaam dat hun personeel op de juiste manier tilt. Als mensen klachten krijgen door verkeerd tillen en zo in de ziektewet komen, kost hen dit immers geld. Niet alleen moeten zij hun loon eerst gewoon doorbetalen, zij moeten ook zorgen voor vervanging zodat er geen werk blijft liggen. Vervangend personeel inhuren kost natuurlijk geld, kosten die u had uit kunnen sparen als uw werknemer geen klachten had gekregen. Wordt iemand helemaal afgekeurd, dan zult u zelfs personeel kwijtraken. Dat betekent dat u dus weer een vacature uit moet gaan schrijven, sollicitanten moet beoordelen en nieuwe personeelsleden in moet werken. Dit kost allemaal veel tijd en geld, wat u zich had kunnen besparen als er genoeg aandacht was geweest voor een goede manier van tillen, zodat het personeel dat u al had in een goede lichamelijke conditie bleef.

Voorkomen is beter dan genezen

Een oud gezegde luidt dat voorkomen beter is dan genezen en dat geldt zeker als het aankomt op tillen. Wordt er namelijk aandacht besteed aan een juiste tilhouding, dan zullen er maar zelden rugklachten ontstaan en daardoor zult u dus veel minder uitval binnen uw bedrijf hebben. Met het preventieprogramma van STEP kan uw personeel een goede manier van tillen aangeleerd worden, zodat fysieke problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden. Hoe wordt dit nu aangepakt, hoe gaan een dergelijk preventieprogramma in het werk? STEP heeft een speciaal programma opgesteld om het ontstaan van rugklachten door verkeerd tillen te voorkomen. Dit bestaat uit de volgende pijlers:

  • op de werkvloer wordt er gekeken naar hoe de werksituatie is en met behulp van de Bodyguard, een speciaal hiervoor ontwikkeld apparaatje, wordt er getest hoe zeer de rug van iedere werknemer wordt belast en hoe hoog het risico is op het ontwikkelen van klachten
  • alle werknemers volgen een preventieve training, waarin het personeel geleerd wordt hoe zij op een veilige manier kunnen tillen en hun lichaam kunnen gebruiken tijdens het werk
  • binnen het bedrijf wordt er gekeken naar bestaande klachten, zonder dat deze tot uitval hebben geleid – er wordt gekeken hoe dit opgelost kan worden en hoe voorkomen kan worden dat er daadwerkelijk uitval zal ontstaan
  • de laatste pijler is individuele training voor mensen die al eens met uitval te maken hebben gehad, in de training wordt er specifiek naar hun lichaamshouding gekeken en wordt er gekeken hoe zij dit zouden kunnen verbeteren, om nieuwe uitval te voorkomen

Door STEP in te huren voor een preventieprogramma, zorgt u er dus voor dat er minder verzuim ontstaat door verkeerd tillen, veel bedrijven halen een score van dertig procent minder ziekteverzuim. Het preventieprogramma van STEP verdiend zichzelf dus gemakkelijk terug!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn